Selsø Slots Venner

Foreningen Selsø Slots Venner blev stiftet den 25. April 1993, og har til formål at støtte arbejdet med bevarelse, vedligeholdelse og restaurering af Selsø Slot, og bidrager til formidlingen og kendskabet til Herregårdsmuseets virke. Formidlingen på museet drives i høj grad af ildsjæle og frivillige kræfter, og der findes pt. flere forskellige grupper, som hjælper med caféen, køkkenet, udearealerne og ved arrangementerne.

Medlemskab og -fordele

Både enkeltpersoner, foreninger, offentlige institutioner og private virksomheder kan være medlem af Selsø Slots Venner. Et medlemskab koster årligt 150 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for par og 1000 kr. for firmaer/institutioner. Indbetaling af kontingent skal på foreningens konto i Danske Bank: 1551 8985308 – Danske Bank.

Som medlem er der flere fordele:

  • Gratis adgang til museet i almindelig åbningstid.
  • Rabat på koncerterne (rabatkode til www.skjoldungernes-land.nationalparkbooking.dk oplyses ved henvendelse til sekretæren)
  • Nyhedsbreve med orientering om seneste nyt, særlige arrangementer, populære koncerter og social aktivitet for foreningsmedlemmer.
  • Indbydelser til den årlige generalforsamling.

Send en e-mail til selsoeslotsvenner@gmail.com, hvis du vil være medlem.

Frivilligopgaver

Alle er velkomne i foreningen – både som aktivt eller passivt medlem. Du bestemmer selv, hvor meget tid, du vil lægge i det frivillige, men der er altid brug for flere hænder til stort og småt.

Foreningen afholder årlige ‘hoveri-dage’ før sæsonåbning og ved sæsonlukning. Her bistår alle med rengøring af slottet og portbygningen, samt oprydning og lidt havearbejde i anlægget. Dagene afsluttes med frokost og hyggeligt samvær.

På Selsø Slot er nogle af de frivillige opdelt i interessegrupper, der bidrager til at løse opgaverne på stedet – og nye grupper kan blive dannet. På nuværende tidspunkt er der følgende grupper:

  • Cafégruppen (forberedelse og salg i caféen)
  • Værtsgruppen (praktisk hjælp ved koncerter og arrangementer)
  • Anlægsgruppen (praktisk arbejde med de grønne områder)

Seneste nyt i foreningen

Selsø Slots Venners bestyrelse

Venneforeningen har en bestyrelse, som kan kontaktes på e-mail: selsoeslotsvenner@gmail.com

Bliv medlem

Vil du være medlem af Selsø Slots Venner og modtage nyhedsbreve, invitationer til specielle arrangementer og få gratis adgang til museet? Så skriv en mail til: selsoeslotsvenner@gmail.com

Årligt kontingent
Enkeltpersoner: 150 kr.
Ægtepar/samlevende: 200 kr.
Firmaer o.lign.: 1.000 kr.

Indbetal kontingent på foreningens konto - mærk overførslen 'kontingent - navn':
1551 8985308 - Danske Bank