Selsø Slots Venner

 

 

Foreningen Selsø Slots venner blev stiftet den 25. April 1993 med det formål, at yde økonomisk og/eller anden form for hjælp til bevarelse, vedligeholdelse, restaurering og evt. Forbedring af Selsø Slot og museet, samt at arbejde for udbredelse af kendskabet til museet og dets virke.

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger, offentlige eller private virksomheder eller institutioner. Medlemskab kan også gives som gavekort ved henvendelse til sekretæren. Medlemmer af Selsø Slots Venner bliver indbudt til den årlige generalforsamling på slottet med foredrag, musik og eventuelt rundvisning. Medlemmer har gratis adgang til slottet i museets almindelige åbningstid – også på dage med særlige aktiviteter.

Foreningens medlemmer får ligeledes nyhedsbreve med orientering om særlige arrangementer, samt oplysning om de populære koncerter, der finder sted i riddersalen i sommersæsonen.

 

Bestyrelse

peter

Peter Kjeldsen (Formand)

niels

Niels Erik Sander (Næstformand)

steen

Steen Larsen (kasserer)

verner

Verner Bylov Larsen (sekretær)

ruth

Ruth Birkelund (bestyrelsesmedlem)

carl-erik

Carl Erik Frederiksen (bestyrelsesmedlem)

bonnie

Bonnie Mürsch (bestyrelsesmedlem)

 

Kontingent og kontakt

Årligt kontingent:

Enkeltpersoner: 150 kr.
Ægtepar/samlevende: 200 kr.
Firmaer o.lign.: 1.000 kr.

Du kan betale kontingent ved at overføre penge til Danske Bank:
reg. 1551, konto 8985308

Foreningens sekretær kan kontaktes på tlf. 2176 0521 – eller på mail selsoevenner@gmail.com