Støtte

 

En række fonde, organisationer og offentlige instanser har støttet og støtter Selsø Slot med donationer, praktisk hjælp og tilskud.

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Augustinus Fonden

Beckett-Fonden

Carlsen-Langes Legatstiftelse

Frederikssund Kommune

Kulturstyrelsen

Nordea-fonden

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

Poul Johansen Fonden af 1992

Selsø Slots Venner

Serapions-Ordenen

Velux Fonden

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond