60.000 fra Nordea-fonden Liv i det Lokale

Jan Mølgaard, Filialdirektør fra Nordeas afdeling i Frederikssund, var den 4. marts forbi Selsø Slot for at
overrække den glædelige nyhed om en bevilling på 60.000 kr. fra Nordea-fondens fokusområde Liv i det
Lokale. Midlerne skal bruges til at gøre udeområdet omkring Selsø Slot sjovere for de mindste til glæde og
gavn for familier, institutioner og gæster i det hele taget.

Med bevilling kom også nogle rosende ord fra Jan: ”Jeg er stolt af at vi har en kultur- og turistattraktion
som Selsø Slot i vores kommune og er glad for at Nordea Fonden støtter med 60.000 kr. til det gode formål.
Jeg glæder mig til at besøge slottet senere på året og opleve resultaterne”.

Midlerne er øremærket materialer og udstyr og i sådanne tilfælde er stærke, frivillige kræfter alfa omega.
Derfor er det også en stor glæde at Selsø Slots Venner stiller op med manpower, ligesom Nationalpark
Skjoldungernes Land og naturfagsindsatsen i Frederikssund Kommune giver muskler og medspil i projektet.
Og netop den lokale og brede opbakning til projektet, er en af begrundelserne for bevillingen: ”Nordea-
fonden støtter gode liv, og for os er fællesskaber nøglen til gode liv. Fællesskaber finder vi især i
foreningslivet, og derfor er vi glade for at støtte Selsø Slot, som samler flere foreninger omkring sig i sit
daglige virke” siger administrerende direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen.

En vigtig brik i et større puslespil
Projektet er udviklet henover det sidste års tid i dialog mellem Selsø Slot, Selsø Slots Venner,
Nationalparken og Frederikssund Kommunes naturvejlederindsats. Og nu kan det sættes i gang, så området
bliver endnu mere indbydende i de kommende måneder.
For formanden for Den Plessenske Selsøfond, Iben Bækkelund Jagd, er bevillingen er et vigtigt skridt i den
rigtige retning. Herregårdsmuseet er i fuld gang med at implementere en strategi, som skal forankre
herregården mere i lokalmiljøet og dermed blive et endnu bedre samlingssted for kulturarv, natur og
sociale fællesskaber for både store og små. Og med den bevilling kan vi understøtte et af vores mål og
ønsker: at skabe mere liv i Herregårdshaven.

Til dagligt er det Selsø Slots Venner, der vedligeholder de grønne områder, der hører til slottet. Formanden
herfor, Henrik Mortensen, Til dagligt er det Selsø Slots Venner, der vedligeholder de grønne områder, der
hører til slottet. Formanden herfor, Henrik Mortensen, glæder sig over Nordeas donation og til, at Slottets
omgivelser fremover vil give endnu bedre mulighed for de yngste til at komme tættere på naturen.