Selsø Slot lukkes midlertidigt

Det er svære og usikre tider samfundet står overfor netop nu, og det sætter sine spor mange steder, også på Herregårdsmuseet Selsø Slot.

Som følge af den igangværende sundhedskrise, COVID-19, har bestyrelsen for Den Plessenske Selsø Fond, som bestyrer herregårdsmuseet, set sig nødsaget til at gentænke aktiviteterne på museet.

For nærværende betyder dette, at museet i sæson 2020 ikke vil have åbent i dagtimerne som tidligere år. Sæsonens planlagte koncerter og foredrag vil blive afholdt i det omfang det er muligt, ligesom det på et tidspunkt igen bliver muligt at bestille omvisninger på Selsø. De store historiske arrangementer på museet er foreløbigt aflyst.

På denne baggrund må museet desværre også sige farvel til museumsleder, Elisabeth Holm Nielsen.

Bestyrelsen for Den Plessenske Selsø Fond forventer, at Selsø Slot vil genåbne så snart som muligt som besøgssted og samlingspunkt for lokale og besøgende til området. Museets hjemmeside holdes løbende opdateret i forhold til arrangementer og åbningstider.


Med venlig hilsen

Lars Vedsmand
Bestyrelsesformand
Den Plessenske Selsø Fond