Selsøs historier skal frem i lyset

På Rigsarkivet i København står der kasse efter kasse af gamle dokumenter, som kan fortælle om livet på Selsø, om menneskene, der boede og arbejdede i huset og om bygningens historie. Dem får museumsleder Louise Sebro nu mulighed for at forske grundigt i ved hjælp af en generøs bevilling fra Velux Fonden.

Museumslederen skal i det næste halve år finde de spændende historier i kilderne, som skal være med til at fortælle de besøgende på museet på Selsø Slot om livet på en herregård i gamle dage og om familien von Plessen, der mere end nogen anden familie har sat sit præg på stedet.

Apotekerregninger fra den sidste frue på Selsøs dødsleje, konditorregninger fra 1730’erne, testamenter, dødsboer, fæstebøndernes kontrakter og private breve kan fortælle om liv og død på herregården. Byggeregnskaber og indkøbslister kan forhåbentlig give indblik i hvornår – og måske af hvem – bygningen blev ombygget og indrettet.

Forskningsprojektet er et led i arbejdet med at restaurere bygningen og udvikle museet til glæde for publikum. I forbindelse med projektet er en ny museumsinspektør, Nanna Thinghuus, som tidligere har været tilknyttet museet, blevet ansat.