Tak for støtten

 

En række fonde, organisationer og offentlige instanser har støttet og støtter Selsø Slot med donationer, praktisk hjælp og tilskud:

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Augustinus Fonden
 • Beckett-Fonden
 • Carlsen-Langes Legatstiftelse
 • Frederikssund Kommune
 • Kulturstyrelsen
 • Nordea-fonden
 • Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
 • Poul Johansen Fonden af 1992
 • Selsø Slots Venner
 • Serapions-Ordenen
 • Velux Fonden
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Private donationer

På Selsø Slot er det kun meget få originale møbler, der står tilbage. Huset er derfor møbleret med indlån fra andre museer, samt med møbler og genstande skænket af privatpersoner.

Vi er altid glade for tilbuddet om gaver. Det er dog ikke alt, vi kan tage imod. Som hovedregel modtager vi kun møbler og andre genstande, der stammer fra perioden 1700-1830. Vi kan dog i visse tilfælde modtage genstande, der stilmæssigt ligner noget fra den angivne periode, hvis vi kan bruge dem til aktiviteter.

Vil du støtte Selsø?

Bliv medlem af Venneforeningen
Støt aktiviteterne på Selsø Slot med et årligt kontingent til Selsø Slots Venner og få indbydelser, nyhedsbreve og gratis adgang til museet.

Skriv en mail til selsoeslotsvenner@gmail.com og hør nærmere.

Donér genstande
Hvis du har møbler eller genstande, du vil skænke Selsø, vil vi meget gerne have et billede tilsendt pr. mail med en beskrivelse af genstanden og også meget gerne, hvad du ved om dens historie.

Skriv til museet på info@selsoe.dk